verpleegkundige (voltijds) FAM – VZW Sint-Lodewijk

 

Dit is een professionele e-mail en alle correspondentie verstuurd naar dit e-mailadres kan door de directie van vzw Sint-Lodewijk worden gelezen.
 
Deze elektronische boodschap, inclusief de bijlagen, kan vertrouwelijk zijn. Enkel de gerichte ontvanger mag er zich toegang tot verschaffen of de inhoud ervan gebruiken zolang de privacy en de vertrouwelijkheid ervan gewaarborgd blijft. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, vragen wij u de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Tenzij anders vermeld is het ten strengste verboden deze boodschap, inclusief de bijlagen, te publiceren, reproduceren, kopiëren, distribueren of op enige andere wijze te verspreiden of te gebruiken.
 
Wij gebruiken virus-scanning software, maar zien af van elke aansprakelijkheid die deze e-mail of elk van zijn bijlagen of verdoken virussen kan aanrichten bij de ontvanger.

 

pdf icon verpleegkundige-FAM-voltijds.pdf