Privacybeleid

Privacy- en aansprakelijkheidsverklaring website Tabor

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Taborgroep. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden en beelden als eender welke andere vorm, wordt door de Taborgroep en zijn leden enkel als informatie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

De Taborgroep en haar leden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens van welke vorm ook, zoals die vermeld staan op de website.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden uw acties in logbestanden opgeslagen. De Taborgroep beperkt zich tot de standaard logfiles. Dit wil zeggen dat de Taborgroep enkel de basisinformatie opslaat in de logbestanden. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website te optimaliseren en te onderhouden.

Veiligheid

Op de website van de Taborgroep zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

Links

De website van de Taborgroep bevat links naar andere websites. De Taborgroep oefent geen enkele controle uit over de boven genoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Meldingen en aanpassingen

De Taborgroep behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring te wijzigen.