Wie is wie

Medewerkers

Directeur Paul Ongenaert 09 235 82 14
Samen-aankoop
Chris De Clercq Projectmedewerker – aankoopbeleid 09 235 82 27
Adinda Taelman Projectmedewerker-onthaalmedewerker 09 235 82 21
Katrien Biltris Projectmedewerker 09 235 82 17
Informatie en communicatie
Guy Schelstraete Diensthoofd ICT 09 235 82 12
Sarah Demey Dataveiligheidsconsulent 09 235 82 12
Sarah Vandeweghe Verantwoordelijke communicatie 09 235 82 25
Brecht De Schepper Netwerkconnector 09 235 82 19
Hilde Claeys Medewerker communicatie, coördinator 09 235 82 22
An Vandenberghe Consultant Archief- en Documentatiebeheer 09 235 82 00
Sociaal economisch ondernemen
Virginie Roussel Consultant financieel beleid 09 235 82 15
Chris Verhavert Administratief medewerker personeelsadministratie 09 235 82 08
Elleke Van Ingelgem Medewerker HR-personeelsadministratie 09 235 82 08
Frank Van Wielendaele Boekhouder 09 235 82 09
Duurzame infrastructuur
Toon Van Kerckhove Diensthoofd infrastructuur 09 235 82 05
Tom Herrebaut Stafmedewerker infrastructuur 09 235 82 03
Lieve Dierckx Stafmedewerker infrastructuur 09 235 82 01
Lore Vanhooren Stafmedewerker infrastructuur 09 235 82 11
Adinda Taelman Administratief medewerker 09 235 82 04
Katleen Bracke Administratief medewerker 09 235 82 02
Katrien Nachtergaele Administratief medewerker 09 235 82 04
Talent & organisatie
Jan Coupé Consultant talent & organisatie 09 235 82 13
Melissa Plasschaert Consultant talent & organisatie 09 235 82 26
Eva Lemay Consultant talent & organisatie 09 235 82 23
Lieve Peeters Consultant talent & organisatie 09 235 82 24
Brecht De Schepper Consultant talent & organisatie 09 235 82 19
Tom Demeulenaere Consultant talent & organisatie 09 235 82 00
Hilde Claeys Medewerker talent & organisatie 09 235 82 22
 Pathmakers
 Sybile Vancoillie Consultant Pathmakers 09 235 83 09

 

Algemene vergadering
De partnerorganisaties vormen de basis van de Taborgroep. Ze nemen deel aan het beleid via een lidmaatschap in de algemene vergadering. Zo hebben ook de lokale besturen hun stem in het beleidsproces binnen de groep.

 

Raad van bestuur
Binnen de algemene vergadering wordt een raad van bestuur aangesteld, die op zijn beurt een directeur voor het netwerk aanstelt.

De raad van bestuur bestaat uit 12 leden:

  • Zes vertegenwoordigers van de partnerorganisaties;
  • Drie vertegenwoordigers van de stichter ‘vzw Zusters van Liefde van Jezus en Maria – Nederlandstalige provincie;
  • Drie onafhankelijke bestuurders waaronder de voorzitter van de vzw;

Huidige samenstelling raad van bestuur:

Frans Samyn Voorzitter
Paul Ongenaert dagelijks bestuurder
Christiaan Scheire
Francine Van Hamme
Gauthier De Branbandere
Jos Vaneygen
Herman Roose
Marijke Verfaillie
Anne-Marie Burvenich
Caroline Detavernier
Johan Veeckman
Jean-Marie Van Brussel
Marijke Vanschoubroeck