Organigram

Indeling Tabor-teams naar dienstverlening

Elk staflid werkt vanuit de eigen expertise. In het licht van een procesgerichte organisatie, kozen we voor een opdeling naar 5 deelteams. We gebruiken de drie basiselementen van duurzame ontwikkeling om onze deelteams daarin te ordenen.

De Taborgroep biedt consultancy en netwerking aan in 5 domeinen:

 

 

People (de sociaal menselijke waarde en impact van organisatieactiviteiten)

Informatie- en communicatie – support & ontwikkeling

Dienstverlening rond ICT, Communicatie en Archivering: Helder communiceren en zorgen dat informatie gedeeld, beschermd, verwerkt, gearchiveerd wordt met toepassing van alle nodige IT tools hierbij.

(Brecht, Sarah, Guy, An, Paul)

 

Talent & Organisatie – support & ontwikkeling

Strategische organisatieontwikkeling, teamwerking en coaching.

(Brecht, Eva, Hilde, Jan, Lieve P, Melissa, Tom D., Paul)

 

Planet (de ecologische waarde en impact van organisatieactiviteiten)

Duurzame infrastructuur – support & ontwikkeling

Een vlot verloop bewerkstelligen van alle activiteiten nodig om een geschikte infrastructuur en accommodatie te realiseren in functie van de kernopdracht.

(Adinda, Frank, Katleen, Lieve D, Petra, Tom H., Toon)

 

Samen-aankoop – support & ontwikkeling

Aankopen vanuit het streven naar een optimale match tussen kwaliteit, prijs, service en maatschappelijke waarde, conform de geldende regelgeving.

(Els, Guy, Martine, Adinda, Paul, Toon)

 

Prosperity (de economische waarde en impact van organisatieactiviteiten)

Sociaal Economisch ondernemen – support & ontwikkeling

Ontwikkeling, processing en monitoring naar een economisch gezonde onderneming om zo de kernopdracht te realiseren.

(Carine, Els, Frank, Virginie)