Geschiedenis

De Taborgroep is ontstaan uit een netwerk van dienstverlenende organisaties in Oost- en West-Vlaanderen, opgericht en bestuurd door de Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria
Priester Jozef Triest richtte de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op in Lovendegem nabij Gent in 1803. De zusters ontplooiden een uitgebreid netwerk aan dienstverlenende instellingen in het onderwijs en de gezondheids- en gehandicaptenzorg. De instellingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse sociale geschiedenis.

Tot op vandaag telt de Congregatie ongeveer 1.300 leden, verspreid over zowat alle werelddelen. De organisatie kent wereldwijd een sterke aangroei, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Daar blijft het aantal zusters dalen.

Ontstaan Taborgroep
Net door de sterke afname van het aantal zusters besliste de Congregatie in 2003, precies 200 jaar na haar oprichting, om zich uit de organisatie terug te trekken. Het bestuur werd overgedragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken.
De Taborgroep werd opgericht om de stichtende instellingen en de instellingen die aanleunen bij de werking te blijven ondersteunen.