opvoeder/begeleider MFC

 

 

logo

Lisa Debuysere

vzw Sint-Lievenspoort | Sint-Lievenspoortstraat 129, 9000 Gent
l.debuysere@sintlievenspoort.be | 09 268 27 58
www.sintlievenspoort.be

 

 

————- Deze elektronische boodschap, inclusief de bijlagen, kan vertrouwelijk zijn. Enkel de gerichte ontvanger mag er zich toegang tot verschaffen of de inhoud ervan gebruiken. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, verwittig dan de afzender onmiddellijk en vernietig de e-mail. Indien de boodschap, inclusief de bijlagen, niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ten strengste verboden. Wij gebruiken virus-scanning software, maar zien af van elke aansprakelijkheid die deze e-mail of elk van zijn bijlagen of verdoken virussen kan aanrichten bij de ontvanger. ————-