Opleiding “LEAN IN DE ZORG”

Een opleiding georganiseerd door de Taborgroep in samenwerking met Zorgondersteuning vzw.

INHOUD, TIMING, ENGAGEMENT

In de opleiding “Lean in de Zorg” worden deelnemers opgeleid tot Lean expert. Na afloop zullen zij in staat zijn om verbetertrajecten op te zetten, te leiden en uit te voeren om de zorg & ondersteunende processen efficiënter en effectiever te maken en deze in hun totaliteit te evalueren. De nadruk ligt daarbij op meerwaarde voor de cliënt, de eindgebruiker. Basis voor de opleiding is het LEAN gedachtegoed zoals praktisch omschreven en specifiek toegepast voor de zorg in het boek ‘Black Belt Lean in zorg en welzijn’ door Hans Crampe en Luc de Muynck. De LEAN-managementfilosofie wordt als basismethodologie aangereikt naast andere hulpmiddelen, met als doel tot procesverbeteringen te komen. Je verwerft inzicht in het opzetten van ‘waarde’ toevoegende processen, alsook in het beperken of elimineren van de verschillende vormen van verspilling. Het programma is pragmatisch opgebouwd. Hierbij werken we met voorbeelden uit de praktijk waarbij toepassing van verschillende Lean-technieken leidt tot een beter georganiseerde situatie. Op deze manier leren we kijken met een Lean-bril en hebben we zicht in de veelvoud aan mogelijkheden met Lean. Elke deelnemer engageert zich om een eigen Lean-project op te nemen en concrete acties uit te werken. De organisatie verleent het mandaat aan de deelnemer om hier ook concreet werk van te maken in de eerste jaarhelft van 2020. In juni is er een ‘toonmoment’, waarbij deelnemers voor een jury hun resultaat voorstellen. Die jury bestaat enerzijds uit experten van zorgondersteuning, anderzijds uit leidinggevenden van de deelnemende organisaties. 

  • Dag 1: introductie in Lean – 14/01 – 9-17u
  • Dag 2: efficiënte en effectieve zorg – 28/01 – 9-17u
  • Dag 3: klantgerichtheid – 05/03 – 9-17u
  • Dag 4: supervisie Lean-project (halve dag) – 24/03 – 13-17u
  • Dag 5: projectvoorstelling (halve dag) – 16/06 – 13-17u

(gedetailleerd programma op verzoek te verkrijgen)

WAKOSTDA?

Door het gezamenlijk organiseren van deze opleiding kunnen we de kosten drukken. De verrekening gebeurt via de Taborgroep, die naast het organiseren ook locatie en catering voorziet. Als er 14 inschrijvingen zijn, dan is de kostprijs per deelnemer voor het gehele traject € 1000 excl BTW. Bij 12 inschrijvingen wordt dit € 1166,66/p.p. Bij 10 inschrijvingen € 1400/p.p. Bij minder dan 10 inschrijvingen organiseren we het niet collectief. (ter info: een gelijkaardig aanbod (weliswaar met een business game, maar exclusief de supervisie) kost € 2045 à € 2273, excl. BTW, bij Zorgondersteuning VZW) Verrekening gebeurt via de Taborgroep, wie aanmeldt schrijft zich in voor het gehele traject, en engageert zich om een Lean-traject in de organisatie te ontwikkelen, en de ervaringen te delen met de collega’s van de Taborgroep. Voor de jury op 16/6/2020 zoeken we ook een aantal kandidaten bij leidinggevenden/directie om de projecten (van andere partnerorganisaties) te evalueren en waarderen.

SCHRIJF IN!

Inschrijven doe je via onderstaande link. Ter info, mocht je met meerdere collega’s inschrijven van dezelfde organisatie, dat kan.

Klik hier voor inschrijven opleiding “Lean in de zorg”