Nieuwe coöperatieve vennootschap ‘Pathmakers’ bouwt voor sociale organisaties

 

Gent, 18 december 2018 – De oprichting van ‘Pathmakers cvba’ is een feit. Maandagavond 17 december 2018 ondertekenden maar liefst 32 vzw’s uit welzijn, gezondheid en onderwijs de oprichtingsakte. Deze nieuwe coöperatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt duurzame infrastructuur. Pathmakers ‘ontzorgt’ zo deze organisaties, zodat zij zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten.

 

Paden maken

Hoe bouwen we scholen en organisaties die voldoen aan de visie van de toekomst? Welke vereisten zijn nodig, en hoe beginnen we daaraan? Het zijn vragen waar bestuurders en directeurs van sociale organisaties veel mee bezig zijn. Voor de realisatie van die infrastructuur is tijd en expertise nodig. Bovendien is het vaak lang wachten op bouwprojecten door een ontoereikend overheidsbudget. Om hierop een antwoord te bieden, lanceerde de Taborgroep het initiatief ‘Pathmakers’.

Onder leiding van notaris Van Hoof ondertekenden 32 vzw’s de oprichtingsakte van de coöperatie ‘Pathmakers’. Hieruit  blijkt dat dit initiatief breed gedragen wordt. Die 32 vzw’s zijn scholen in het basis -, secundair -, en buitengewoon onderwijs, alsook organisaties met een breed residentieel en ambulant care en cure aanbod. Allen met potentieel voor vernieuwende infrastructuurprojecten.

Projecten op tafel

Marc Sercu, directeur van vzw Humival en mede-oprichter, vertelt waarom zijn organisatie voor mensen met een beperking instapt.

“Wij hebben heel concrete bouwplannen. Wij willen maximaal inzetten op inclusie, ook in een landelijke gemeente zoals Waarschoot. Wij hebben een bouwgrond beschikbaar, maar geen expertise noch budget voor het bouwen. Pathmakers is voor ons een prachtig initiatief. Wij kunnen maximaal inzetten op waar we goed in zijn, én de nieuwbouw realiseren. Bovendien bouwen we niet exclusief voor mensen met een beperking: in ons dorp is nood aan kleinschalig wonen voor ouderen met extra zorgondersteuning. In de nieuwbouw maken we dit waar. Zonder Pathmakers zou dit nooit mogelijk zijn.”

Rita Vanthournoudt is bestuurder van ‘Katholieke Basisscholen Kortrijk’, of kortweg KBK. Ook zij is enthousiast. “Wij hebben heel concrete bouwambities. Zoals in één van onze vestigingen, de Damiaanschool. Onze scholen doen het goed, en barsten uit hun voegen. Daarom willen we uitbreiden. Veel subsidieprocedures waren uitgeput. Sinds kort geeft de Vlaamse overheid  ook de mogelijkheid voor huursubsidies. We vroegen en kregen deze subsidie. Nu vragen we aan Pathmakers om een futureproof gebouw te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Wij betalen huur, Pathmakers zorgt voor de rest.”

Taborgroep

Pathmakers is een initiatief van de Taborgroep. De oprichters kiezen onder het motto ‘duurzaam bouwen doen we samen’ voor gedeeld eigenaarschap, in de vorm van een coöperatie. Investeerders en sociale ondernemingen slaan de handen en middelen in elkaar, om zo de economische en sociale uitdagingen en ambities in zorg, welzijn en gezondheid waar te maken.

De Taborgroep is een netwerkorganisatie van 67 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. De Taborgroep biedt de organisaties binnen het netwerk consultancy aan op het vlak van duurzame infrastructuur, samenaankoop, sociaal economisch ondernemen, informatie & communicatie en talent & organisatie.

Taborgroep werkt actief aan gemeenschappelijke doelen en organiseert diverse netwerkactiviteiten. Daarnaast engageren ze zich ook in externe projecten.

www.tabor.be

 

Contact voor meer informatie:

Paul Ongenaert

Directeur en dagelijks bestuurder Taborgroep

T +32 (0)9 235 82 14

Gsm +32 (0) 478 25 79 63

Paul.Ongenaert@tabor.be

 

Sybile Vancoillie

Coördinator Pathmakers cvba

T + 32 (0)9 235 82 00

Sybile.Vancoillie@tabor.be

 

 

Foto’s:

Album zie Google Photos

 

Oprichting: