Minister Jo Vandeurzen lanceert Pathmakers

Gent, 1 oktober 2018 –Maandagavond 1 oktober 2018 vond de eerste infosessie van ‘Pathmakers’ plaats. Deze nieuwe coöperatieve vennootschap in oprichting gaat voor een alternatieve aanpak in het realiseren van duurzame en wendbare infrastructuur voor organisaties in welzijn, gezondheid onderwijs.

De baksteen: in de Vlaamse maag of een blok aan het been?

Als Vlaming hebben we een baksteen in de maag, maar steeds meer wordt bouwen echt voer voor specialisten. Welke isolatieregels gelden er voor scholen? Hoe bouwen we scholen en voorzieningen die binnen 20 jaar nog steeds actueel zijn? Wat is meest duurzaam: verwarmen met een warmtepomp of investeren in passiefbouw? Een mix van specifieke technische knowhow, state of the art financiële kennis en projectmanagement is nodig om bouwwerken tot een goed eind te brengen.

Met dat soort uitdagingen zijn bestuurders en directies van onderwijs, welzijns- en gezondheidsorganisaties dagelijks bezig. Pathmakers wil dat deze organisaties zich op hun kerntaken kunnen concentreren.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat achter het initiatief: “De welzijns- en gezondheidssector is voortdurend in beweging. Dat opent perspectieven voor sociaal ondernemerschap. Schaalvergroting kan daarbij een belangrijke rol spelen, namelijk in datgene wat voor de vele welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen niet de kerntaak is. In de dienstverlening aan kwetsbare mensen zelf, blijft kleinschaligheid absoluut aangewezen.”

Er zijn bovendien lange wachtlijsten bij de overheid voor subsidiëring van bouwprojecten. Moeten we 1, 10 of 15 jaar wachten vooraleer ons bouwdossier goedgekeurd is? Gelukkig zien we dat de gewijzigde manier van subsidiëren ook een opportuniteit is waar Pathmakers op inspeelt.

Op pad

Pathmakers neemt organisaties mee op pad: deze nieuwe coöperatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt duurzame infrastructuur. Pathmakers ‘ontzorgt’ zo de organisaties, zodat ze zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten.

Meer dan 80 bestuurders en directies van sociale ondernemingen én minister Jo Vandeurzen verkenden samen de kansen van deze coöperatie. Nog voor eind 2018 wil men overgaan tot de oprichting. Verschillende grote en kleinere nieuwbouw- en verbouwprojecten liggen al op tafel. Investeerders staan klaar om mee te financieren.

Duurzaam bouwen doen we samen

De oprichters kiezen onder het motto ‘duurzaam bouwen doen we samen’ voor gedeeld eigenaarschap, in de vorm van een coöperatie. Investeerders en sociale ondernemingen slaan de handen en middelen in elkaar, om zo de economische en sociale uitdagingen en ambities in zorg, welzijn en gezondheid waar te maken.

Pathmakers is een initiatief van de Taborgroep, een netwerk van meer dan 60 sociale ondernemingen in zorg, welzijn en gezondheid.

 

Contact voor meer informatie:

Paul Ongenaert

Directeur en dagelijks bestuurder Taborgroep

T +32 (0)9 235 82 14

Gsm +32 (0) 478 25 79 63

Paul.Ongenaert@tabor.be

 

Sybile Vancoillie

Coördinator Pathmakers cvba

T + 32 (0)9 235 82 00

Sybile.Vancoillie@tabor.be

 

Over Taborgroep

De Taborgroep is een netwerkorganisatie van 67 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen. De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk consultancy aan op het vlak van duurzame infrastructuur, informatie & communicatie, sociaal economisch ondernemen, samenaankoop en talent & organisatie.

Taborgroep werkt actief aan gemeenschappelijke doelen en organiseert diverse netwerkactiviteiten. Daarnaast engageren ze zich ook in externe projecten.

Foto:

Zie ook webalbum

Eerste infoavond over de oprichting van Pathmakers. Minister Jo Vandeurzen was lovend over het initiatief.