Als junior leidinggevende aan de slag

junior leidinggeven

19 leidinggevenden uit de Tabororganisaties kwamen eind november samen voor de start van de residentiële cursus ‘Junior leidinggeven’. Geen klassiek programma, want de deelnemers konden zelf hun persoonlijk ‘menu’ samenstellen uit het aanbod. De eerste avond volgde nog een kennismakingswandeling en een presentatie over het gedachtegoed rond WaardeGericht Ondernemen.

De volgende twee dagen waren er telkens simultane workshops. Naast de theoretische insteek was er ook altijd ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. In de groep ontstond zeer snel verbinding en leereffect. Een gevolg van de residentiële setting, de gebruikte methodieken en de mogelijkheid om het programma zelf vorm te geven.

De Taborgroep organiseerde de voorbije jaren al verschillende cursussen rond leidinggeven.