Weten wat de Taborgroep deed in 2018?

Wil je weten wat de Taborgroep allemaal deed in 2018? Welke inspirerende projecten de ledenorganisaties op poten zetten? Lees dan zeker het Jaarbeeld van de Taborgroep.

https://issuu.com/taborgroup/docs/tabor_jb2018_digitaal2

10 organisaties zetten in op waardegericht ondernemen en winnen award

A. Verburght is trotse winnaar van de publieksprijs Vrijdagavond, 18 januari, reikte netwerkorganisatie de Taborgroep de WGO-awards uit. 10 organisaties konden een award mee naar huis nemen. Zij zetten de voorbije 2  jaar in op WaardeGericht Ondernemen. Om de 2 jaar reikt de Taborgroep, een netwerk van 67 autonome organisaties uit welzijn, gezondheid en onderwijs, de WGO-awards uit. Op die manier wil de Taborgroep hun ledenorganisaties stimuleren om in te zetten op ‘waardegericht ondernemen’. En dat deden ze vol enthousiasme. Gouden musketons Alle organisaties uit de Taborgroep konden een project indienen. Daarna boog een jury met professor gezondheidsethiek Yvonne Denier (K.U.Leuven en Zorgnet-Icuro) en directeur van de Sociale Innovatiefabriek Kaat Peeters zich over de projecten. ‘De WGO-award is een gouden musketon. Een musketon gebruik je om je vorderingen vast te houden en om met elkaar verbonden te blijven. De Gouden Musketon staat voor die projecten waardoor we samen bergen verzetten’, verduidelijkt directeur Paul Ongenaert. ‘Alle projecten zijn een mooie realisatie van de beleidsdoelen van de Taborgroep.’ Deze 10 organisaties kregen een WGO-award:
  • In de categorie ‘Focussen op waardegericht ondernemen’: Kleuterschool De Speelfontein (Vinderhoute) met het project ‘Van veel pluimen krijg je sterke vleugels!’; Compaan (Gent) met het project ‘Referentiebewijzen Inclusief ondernemen’; IVV Sint-Vincentius (Eeklo) en Maria Ten Doorn (Zusters Van Liefde van JM) met het project ‘GENT’
  • In de categorie ‘Verbinden in krachtige netwerken: Humival (Waarschoot) met het project ‘Humival gaat voor een warme buurt’; BuSo De Triangel (Lovendegem) met het project ‘ Kortfilm bevrijdingsfeest’; De Bolster (Zwalm) met het project ‘Sociale inclusie en buurtvervlechting’
  • In de categorie ‘Sterk in betrokken medewerkers: DVC De Triangel en Basisschool De Bron (Lovendegem) met het project ‘Winterfeest 16-17-18’; AZ Alma (Eeklo) met het project ‘verhuis ‘Route 17’,
  • In de categorie ‘Ontwikkelen in gedeeld eigenaarschap: Sint-Paulus-basisschool KBK (Kortrijk) met het project ‘Herstelgericht werken? Natuurlijk!’; Verburght (Landegem) met het project ‘theatergezelschap De Katsjoe Botten’.
Verburght ontvangt publieksprijs Voor het eerst werd een publieksprijs uitgereikt in deze derde editie. De aanwezigen op de uitreiking, zo’n 200 bestuurders en directies van de ledenorganisaties van de Taborgroep, konden tijdens de uitreiking hun stem uitbrengen voor het project van hun voorkeur. Dit deden ze door een luid, of nog luider, applaus te geven. Het luidste applaus werd gemeten voor A. Verburght met hun project ‘De Katsjoe Botten’. De Katsjoe Botten is het eerste inclusief theatergezelschap in het Meetjesland dat een eigen voorstelling maakt. Het is een prachtig voorbeeld van verbindend creatief werken, met alle mensen die dit vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden willen doen. Lies De Pauw, diensthoofd wonen van vzw Verburght, kwam het project voorstellen.
'Erkenning voor iets dat in wording is, dat is leuk. En een zeer goede motivator. We begonnen in september met een wit blad, en kijken nu uit naar de voorstelling in juni. Onze mensen mogen heel trots zijn op hun talent.’
Lifetime Achievement Award Alsof dat nog niet genoeg was, werd nog een extra project bekroond met een ‘Lifetime Achievement Award’. De Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria, die de Taborgroep oprichtte in 2003, brachten namelijk een nieuwe editie uit van ‘Ankerpunten’. Vijfentwintig jaar na de eerstepublicatie blijkt deze nog altijd brandend actueel.   Bijlage: Contactpersoon: Paul Ongenaert, algemeen directeur, 09 235 82 14 of 0478 257 963, paul.ongenaert@tabor.be of Sarah Vandeweghe, verantwoordelijke communicatie, 09 235 82 25, sarah.vandeweghe@tabor.be

Nieuwe coöperatieve vennootschap ‘Pathmakers’ bouwt voor sociale organisaties

  Gent, 18 december 2018 - De oprichting van ‘Pathmakers cvba’ is een feit. Maandagavond 17 december 2018 ondertekenden maar liefst 32 vzw’s uit welzijn, gezondheid en onderwijs de oprichtingsakte. Deze nieuwe coöperatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt duurzame infrastructuur. Pathmakers ‘ontzorgt’ zo deze organisaties, zodat zij zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten.  

Paden maken

Hoe bouwen we scholen en organisaties die voldoen aan de visie van de toekomst? Welke vereisten zijn nodig, en hoe beginnen we daaraan? Het zijn vragen waar bestuurders en directeurs van sociale organisaties veel mee bezig zijn. Voor de realisatie van die infrastructuur is tijd en expertise nodig. Bovendien is het vaak lang wachten op bouwprojecten door een ontoereikend overheidsbudget. Om hierop een antwoord te bieden, lanceerde de Taborgroep het initiatief ‘Pathmakers’. Onder leiding van notaris Van Hoof ondertekenden 32 vzw’s de oprichtingsakte van de coöperatie ‘Pathmakers’. Hieruit  blijkt dat dit initiatief breed gedragen wordt. Die 32 vzw’s zijn scholen in het basis -, secundair -, en buitengewoon onderwijs, alsook organisaties met een breed residentieel en ambulant care en cure aanbod. Allen met potentieel voor vernieuwende infrastructuurprojecten.

Projecten op tafel

Marc Sercu, directeur van vzw Humival en mede-oprichter, vertelt waarom zijn organisatie voor mensen met een beperking instapt. “Wij hebben heel concrete bouwplannen. Wij willen maximaal inzetten op inclusie, ook in een landelijke gemeente zoals Waarschoot. Wij hebben een bouwgrond beschikbaar, maar geen expertise noch budget voor het bouwen. Pathmakers is voor ons een prachtig initiatief. Wij kunnen maximaal inzetten op waar we goed in zijn, én de nieuwbouw realiseren. Bovendien bouwen we niet exclusief voor mensen met een beperking: in ons dorp is nood aan kleinschalig wonen voor ouderen met extra zorgondersteuning. In de nieuwbouw maken we dit waar. Zonder Pathmakers zou dit nooit mogelijk zijn.” Rita Vanthournoudt is bestuurder van ‘Katholieke Basisscholen Kortrijk', of kortweg KBK. Ook zij is enthousiast. “Wij hebben heel concrete bouwambities. Zoals in één van onze vestigingen, de Damiaanschool. Onze scholen doen het goed, en barsten uit hun voegen. Daarom willen we uitbreiden. Veel subsidieprocedures waren uitgeput. Sinds kort geeft de Vlaamse overheid  ook de mogelijkheid voor huursubsidies. We vroegen en kregen deze subsidie. Nu vragen we aan Pathmakers om een futureproof gebouw te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Wij betalen huur, Pathmakers zorgt voor de rest.”

Taborgroep

Pathmakers is een initiatief van de Taborgroep. De oprichters kiezen onder het motto ‘duurzaam bouwen doen we samen’ voor gedeeld eigenaarschap, in de vorm van een coöperatie. Investeerders en sociale ondernemingen slaan de handen en middelen in elkaar, om zo de economische en sociale uitdagingen en ambities in zorg, welzijn en gezondheid waar te maken. De Taborgroep is een netwerkorganisatie van 67 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. De Taborgroep biedt de organisaties binnen het netwerk consultancy aan op het vlak van duurzame infrastructuur, samenaankoop, sociaal economisch ondernemen, informatie & communicatie en talent & organisatie. Taborgroep werkt actief aan gemeenschappelijke doelen en organiseert diverse netwerkactiviteiten. Daarnaast engageren ze zich ook in externe projecten. www.tabor.be  

Contact voor meer informatie:

Paul Ongenaert Directeur en dagelijks bestuurder Taborgroep T +32 (0)9 235 82 14 Gsm +32 (0) 478 25 79 63 Paul.Ongenaert@tabor.be   Sybile Vancoillie Coördinator Pathmakers cvba T + 32 (0)9 235 82 00 Sybile.Vancoillie@tabor.be    

Foto’s:

Album zie Google Photos   Oprichting:

Minister Jo Vandeurzen lanceert Pathmakers

Gent, 1 oktober 2018 –Maandagavond 1 oktober 2018 vond de eerste infosessie van ‘Pathmakers’ plaats. Deze nieuwe coöperatieve vennootschap in oprichting gaat voor een alternatieve aanpak in het realiseren van duurzame en wendbare infrastructuur voor organisaties in welzijn, gezondheid onderwijs.

De baksteen: in de Vlaamse maag of een blok aan het been?

Als Vlaming hebben we een baksteen in de maag, maar steeds meer wordt bouwen echt voer voor specialisten. Welke isolatieregels gelden er voor scholen? Hoe bouwen we scholen en voorzieningen die binnen 20 jaar nog steeds actueel zijn? Wat is meest duurzaam: verwarmen met een warmtepomp of investeren in passiefbouw? Een mix van specifieke technische knowhow, state of the art financiële kennis en projectmanagement is nodig om bouwwerken tot een goed eind te brengen. Met dat soort uitdagingen zijn bestuurders en directies van onderwijs, welzijns- en gezondheidsorganisaties dagelijks bezig. Pathmakers wil dat deze organisaties zich op hun kerntaken kunnen concentreren. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat achter het initiatief: “De welzijns- en gezondheidssector is voortdurend in beweging. Dat opent perspectieven voor sociaal ondernemerschap. Schaalvergroting kan daarbij een belangrijke rol spelen, namelijk in datgene wat voor de vele welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen niet de kerntaak is. In de dienstverlening aan kwetsbare mensen zelf, blijft kleinschaligheid absoluut aangewezen.” Er zijn bovendien lange wachtlijsten bij de overheid voor subsidiëring van bouwprojecten. Moeten we 1, 10 of 15 jaar wachten vooraleer ons bouwdossier goedgekeurd is? Gelukkig zien we dat de gewijzigde manier van subsidiëren ook een opportuniteit is waar Pathmakers op inspeelt.

Op pad

Pathmakers neemt organisaties mee op pad: deze nieuwe coöperatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt duurzame infrastructuur. Pathmakers ‘ontzorgt’ zo de organisaties, zodat ze zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten. Meer dan 80 bestuurders en directies van sociale ondernemingen én minister Jo Vandeurzen verkenden samen de kansen van deze coöperatie. Nog voor eind 2018 wil men overgaan tot de oprichting. Verschillende grote en kleinere nieuwbouw- en verbouwprojecten liggen al op tafel. Investeerders staan klaar om mee te financieren.

Duurzaam bouwen doen we samen

De oprichters kiezen onder het motto ‘duurzaam bouwen doen we samen’ voor gedeeld eigenaarschap, in de vorm van een coöperatie. Investeerders en sociale ondernemingen slaan de handen en middelen in elkaar, om zo de economische en sociale uitdagingen en ambities in zorg, welzijn en gezondheid waar te maken. Pathmakers is een initiatief van de Taborgroep, een netwerk van meer dan 60 sociale ondernemingen in zorg, welzijn en gezondheid.   Contact voor meer informatie: Paul Ongenaert Directeur en dagelijks bestuurder Taborgroep T +32 (0)9 235 82 14 Gsm +32 (0) 478 25 79 63 Paul.Ongenaert@tabor.be   Sybile Vancoillie Coördinator Pathmakers cvba T + 32 (0)9 235 82 00 Sybile.Vancoillie@tabor.be   Over Taborgroep De Taborgroep is een netwerkorganisatie van 67 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen. De Taborgroep biedt de partnerorganisaties binnen het netwerk consultancy aan op het vlak van duurzame infrastructuur, informatie & communicatie, sociaal economisch ondernemen, samenaankoop en talent & organisatie. Taborgroep werkt actief aan gemeenschappelijke doelen en organiseert diverse netwerkactiviteiten. Daarnaast engageren ze zich ook in externe projecten. Foto: Zie ook webalbum Eerste infoavond over de oprichting van Pathmakers. Minister Jo Vandeurzen was lovend over het initiatief.    

Blogartikel: GDPR: wat nu?

Deadline: 25 mei 2018. Opdracht: in orde zijn met de nieuwe privacywetgeving! Hebben we dit klaargespeeld? En hoe? Wat indien dit nog niet het geval is? Sarah Demey, dataveiligheidsconsulent voor enkele partnerorganisaties van de Taborgroep, geeft nog enkele tips mee. Sarah, heeft de gevreesde GDPR-wetgeving (de Europese ‘General Data Protection Regulation’) jou slapeloze nachten bezorgd? Dat valt wel mee (lacht)! Maar er blijft werk aan de winkel. Lees verder op: https://samenbergenverzetten.be/2018/08/27/gdpr-wat-nu-3-maand-later-en-we-staan-nog-overeind/  

Weg met de diensten!

Je hebt het misschien al gemerkt. Zonder veel toeters en bellen spreken we niet meer over de ‘dienst infrastructuur’ of de dienst ‘Personeel & Organisatie’. Om jullie nog beter te dienen en onze kernopdrachten te realiseren, deden we een interne herorganisatie. Dit vanuit een aantal vaststellingen. Ten eerste zien we dat door de groei van het netwerk zowel het aantal partners als de partners zelf blijven groeien, alsook het aantal Tabor-stafmedewerkers stijgt. Vaak zijn dit relatief unieke rollen, zoals bijvoorbeeld de consultant archivering, of de dataveiligheidsconsulent. Maken we hier dan een ‘eenmansdienst’ van? Kunnen we hen in een apart hokje plaatsen? Hoe zorgen we ervoor dat we maximaal én wendbaar de diverse ondersteuningsvragen van partners kunnen beantwoorden, dat was de centrale vraag. Ten tweede zien we dat vragen van partners heel vaak complexer en daardoor ‘dienst overstijgend’ zijn. Een bouwdossier (dienst infrastructuur) zonder masterplan (dienst financiën)? Dat lukt niet meer. Een samenaankoop realiseren zonder degelijke IT-support? Communiceren zonder IT-tools? Dan loopt het vast. Ten derde willen we zo veel als mogelijk tijd en energie steken in de kernopdracht en zo weinig mogelijk in interne organisatie en structuur. We gaan voor zoveel mogelijk regelvrijheid en verantwoordelijkheid bij de teams, eerder dan een hiërarchische structuur uit te bouwen. Tot slot willen we nog meer inzetten op ‘waardegericht ondernemen’. We willen de ondertussen klassieke ‘triple P’, People – Planet – Profit/Prosperity, verder waar maken. Met deze 4 elementen gingen we aan de slag. We komen uit bij 5 deelteams, elk ‘bevolkt’ door een 4- tot 8-tal medewerkers. Verschillende medewerkers zijn lid van meerdere teams. We stellen op die manier vijf multidisciplinaire deelteams samen. De vijf teams zijn ‘communicatie & informatie’, ‘duurzame infrastructuur’, ‘samenaankoop’, ‘sociaal economisch ondernemen’ en ‘talent & organisatie’. Elk deelteam heeft een specifieke kernopdracht, met focus op consult en netwerkontwikkeling. De deelteams zijn gericht op samenwerking: met elkaar in het team, met andere deelteams, en uiteraard met de partners. De focus ligt zo eerder op wat partnerorganisaties willen, dan op wat wij hen bieden.

WE KOMEN UIT BIJ 5

MULTIDISCIPLINAIRE DEELTEAMS,

VERSCHILLENDE MEDEWERKERS ZIJN

LID VAN MEERDERE TEAMS.
De deelteams zijn slagkrachtig genoeg om veel werk te verzetten, en toch compact om zo wendbaar om te gaan met de diversiteit van partnervragen. Deze vijf teams staan elke dag voor het netwerk klaar: voor advies en coaching in hun domein, én om de kracht van het netwerk samen waar te maken. In 2018 gaan we op dit elan door. We maken werk van een nieuwe website en portfolio, en hebben de ambitie om de dienstverlening en netwerking transparanter en meer toegankelijk te maken. Suggesties welkom!  

Eerste managementopleiding

op 30 mei en 1 juni trokken 26 directieleden van de Taborgroep op tweedaagse. Na de kick-off een paar weken eerder, was dit de échte start van de intensieve managementopleiding die de Taborgroep (voor de eerste keer) organiseerde voor Taborgroep-partnerorganisaties.

De Antwerp Management School stond in voor de inhoud en aanpak. Van een zachte aanloop was er geen sprake. Koen Marichal nam ons direct mee in de diepte, en vanuit een paradoxale kijk op goed leiderschap, namen we de 19 bouwstenen voor goed leiderschap onder de loep. Via een aantal rake vragen zette hij ons aan het denken en doen. Prof. Ans De Vos nam de stok over van haar collega, en nam ons op een begeesterende wijze mee in een verhaal over loopbaanontwikkeling. Peggy De Prins had de ondankbare taak om te starten met een avondsessie. Het thema 'duurzaam HR' zat echter direct snor. Op dag 2 gingen we daar verder op door.

“Een krachtige opleiding in veel betekenissen: reflectief en resultaatsgericht, stevige input en krachtige menselijke verbindingen. “ Alle ingrediënten dus voor een volgende tweedaagse in het najaar!

Jaarbeeld 2017

Wij zijn alvast verdiept in Jaarbeeld 2017.  Lees hoe dTaborgroep focuste op samenwerkinghoe onze diensten teams werden, hoe we samen met de partnerorganisaties een jaaractieplan realiseerdenen uiteraard nog veel meer

Junior leidinggevenden trekken op driedaagse

Op 22, 23 en 24  november ging een nieuwe lading 'junior leidinggevenden' 3 dagen lang aan de slag rond 12 leidinggevende-thema’s.
Hoe kijk ik naar mezelf als leidinggevende? Hoe neem ik mijn team mee? Hoe  beweeg ik mij binnen mijn organisatie...?
Een boeiende, gedreven bende, die ook mekaar best wel uitdaagde, die met overgave hun ‘ botten’ aantrok om door de modder te stappen…én te blijven stappen. Naar hun mening een energieboost om er als leidinggevende weer elke dag voor te gaan. Op naar de volgende editie!  

Blog www.samenbergenverzetten.be

Op de blog samenbergenverzetten.be vertellen organisaties, lid van de Taborgroep, wat zij doen om bij te dragen aan onze 5 beleidsdoelen voor 2016-2020, doelstellingen die bijdragen tot de United Nations Global Goals. Laat je inspireren verhalen van de Tabor-partnerorganisaties op www.samenbergenverzetten.be. Zelf een verhaal dat je wil delen? Contacteer dan brecht@Tabor.be.