Netwerking

 

3 pijlers netwerking

De netwerking heeft 3 pijlers: een visie, competenties en doelen delen.

EEN VISIE DELEN
De Taborpartners ontmoeten elkaar om te werken aan ‘integriteit’: trouw blijven aan je morele uitgangspunten en kernwaarden. Tot welke standpunten brengt ons onze uitgangsvisie? Hoe zetten we die om in strategie, structuur, systemen, stijl? Collectief reflecteren, uitdiepen, anticiperen dwingt elke partner om het gezichtsveld breed en de geest open te houden.

COMPETENTIES DELEN
Elke organisatie bezit een voorraad aan kennis, vaardigheid en expertise op bijzondere terreinen. Die competentie delen doet een synergie en een leerplatform ontstaan. Die kunnen, zowel op korte als op langere termijn, voor de groep als geheel én voor elke organisatie afzonderlijk een meerwaarde zijn.

DOELEN DELEN
Elke organisatie volgt haar eigen traject. Op vele plaatsen kruisen die wegen en meermaals lopen ze een eind parallel. Organisaties vinden elkaar in wat ze beogen. Samen formuleren ze vernieuwings- of verbeteringsdoelen.

De overlegstructuur binnen de Taborgroep is erop gericht om intentioneel naar die raakpunten op zoek te gaan. Gemeenschappelijke doelen en de projecten die eruit voortkomen, kunnen betrekking hebben op de dienstverlening, het medewerkersbeleid of het logistieke beleid. Gezamenlijkheid doorheen diversiteit is hier het motief.

 

 

 

Vijfjarenbeleidsplan

Het vijfjarenbeleidsplan (2016-2020) van de Taborgroep voedt de netwerking.

De Taborgroep lanceerde het nieuwe beleidsplan voor 2016-2020, en koos voor het thema ‘Samen bergen verzetten’. Samen, want de Taborgroep draait niet alleen om consultancy maar ook om netwerking.

Samen, voor, door en met het netwerk van meer dan 60 organisaties van de Taborgroep focussen we op een aantal thema’s die wij belangrijk vinden: waardegericht ondernemen, verbinden in krachtige netwerken, een sterke medewerkersbetrokkenheid, dienstverlening in gedeeld eigenaarschap en duurzame beleidsvoering.

pdf icon DOELEN Beleidsplan Tabor

De doelstellingen van ons beleidsplan 2016-2020 zijn opgesteld vanuit het geloof in netwerken en zijn geënt op de UN doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.