Consultancy

Het Tabor-team biedt ledenorganisaties consult aan op maat, en begeleiding in het ‘waardegericht ondernemen’.

Domeinen

Het Tabor-team is opgedeeld in 5 deelteams:

  • Informatie- en communicatie – support & ontwikkeling

Dienstverlening rond ICT, Communicatie en Archivering: Helder communiceren en zorgen dat informatie gedeeld, beschermd, verwerkt, gearchiveerd wordt met toepassing van alle nodige IT tools hierbij.

  • Talent & Organisatie – support & ontwikkeling

Strategische organisatieontwikkeling, teamwerking en coaching.

  • Duurzame infrastructuur – support & ontwikkeling

Een vlot verloop bewerkstelligen van alle activiteiten nodig om een geschikte infrastructuur en accommodatie te realiseren in functie van de kernopdracht.

  • Samen-aankoop – support & ontwikkeling

Aankopen vanuit het streven naar een optimale match tussen kwaliteit, prijs, service en maatschappelijke waarde, conform de geldende regelgeving.

  • Sociaal Economisch ondernemen – support & ontwikkeling

Ontwikkeling, processing en monitoring naar een economisch gezonde onderneming om zo de kernopdracht te realiseren.