Weg met de diensten!

Je hebt het misschien al gemerkt. Zonder veel toeters en bellen spreken we niet meer over de ‘dienst infrastructuur’ of de dienst ‘Personeel & Organisatie’. Om jullie nog beter te dienen en onze kernopdrachten te realiseren, deden we een interne herorganisatie. Dit vanuit een aantal vaststellingen.

Ten eerste zien we dat door de groei van het netwerk zowel het aantal partners als de partners zelf blijven groeien, alsook het aantal Tabor-stafmedewerkers stijgt. Vaak zijn dit relatief unieke rollen, zoals bijvoorbeeld de consultant archivering, of de dataveiligheidsconsulent. Maken we hier dan een ‘eenmansdienst’ van? Kunnen we hen in een apart hokje plaatsen? Hoe zorgen we ervoor dat we maximaal én wendbaar de diverse ondersteuningsvragen van partners kunnen beantwoorden, dat was de centrale vraag.

Ten tweede zien we dat vragen van partners heel vaak complexer en daardoor ‘dienst overstijgend’ zijn. Een bouwdossier (dienst infrastructuur) zonder masterplan (dienst financiën)? Dat lukt niet meer. Een samenaankoop realiseren zonder degelijke IT-support? Communiceren zonder IT-tools? Dan loopt het vast.

Ten derde willen we zo veel als mogelijk tijd en energie steken in de kernopdracht en zo weinig mogelijk in interne organisatie en structuur. We gaan voor zoveel mogelijk regelvrijheid en verantwoordelijkheid bij de teams, eerder dan een hiërarchische structuur uit te bouwen.

Tot slot willen we nog meer inzetten op ‘waardegericht ondernemen’. We willen de ondertussen klassieke ‘triple P’, People – Planet – Profit/Prosperity, verder waar maken.

Met deze 4 elementen gingen we aan de slag.

We komen uit bij 5 deelteams, elk ‘bevolkt’ door een 4- tot 8-tal medewerkers. Verschillende medewerkers zijn lid van meerdere teams. We stellen op die manier vijf multidisciplinaire deelteams samen. De vijf teams zijn ‘communicatie & informatie’, ‘duurzame infrastructuur’, ‘samenaankoop’, ‘sociaal economisch ondernemen’ en ‘talent & organisatie’. Elk deelteam heeft een specifieke kernopdracht, met focus op consult en netwerkontwikkeling. De deelteams zijn gericht op samenwerking: met elkaar in het team, met andere deelteams, en uiteraard met de partners. De focus ligt zo eerder op wat partnerorganisaties willen, dan op wat wij hen bieden.

WE KOMEN UIT BIJ 5

MULTIDISCIPLINAIRE DEELTEAMS,

VERSCHILLENDE MEDEWERKERS ZIJN

LID VAN MEERDERE TEAMS.

De deelteams zijn slagkrachtig genoeg om veel werk te verzetten, en toch compact om zo wendbaar om te gaan met de diversiteit van partnervragen.

Deze vijf teams staan elke dag voor het netwerk klaar: voor advies en coaching in hun domein, én om de kracht van het netwerk samen waar te maken. In 2018 gaan we op dit elan door. We maken werk van een nieuwe website en portfolio, en hebben de ambitie om de dienstverlening en netwerking transparanter en meer toegankelijk te maken. Suggesties welkom!