Consultancy

Een team van 20 medewerkers biedt de partners consult en duurzame ondersteuning aan op maat in:

Financiën en aankoop

 • Bevorderen financieel-administratieve competenties
 • Organisatie samenaankoop
 • Begeleiding en advies bij financiële besluitvorming, financieel-administratieve processen, en juridische en fiscale aspecten

ICT

 • Begeleiding en advies bij uitbouw ICT-strategie en ICT-beleid
 • Bevorderen ICT-competenties
 • ICT-netwerken en infrastructuur
 • ICT-netwerktoepassingen

Infrastructuur

 • Begeleiding en advies bij het op duurzame wijze in stand houden van het patrimonium, het uittekenen van een masterplanning
 • Bouwkundig en technisch advies bij nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • Administratieve en technische ondersteuning bij subsidiedossiers
 • Begeleiding bij en advies over milieubeleid en veiligheidsbeleid
 • Afsluiten van raamovereenkomsten met studiebureaus, architecten, aannemers en leveranciers
 • Advies rond actuele wetgeving en het bevorderen van deskundigheid

Personeel & organisatie

 • Begeleiden van fusies, reorganisaties en integratieprocessen
 • Competentiemanagement
 • Omgaan met morele dilemma’s
 • Ontwerpen en hanteren van functie- en competentieprofielen
 • Opzetten van zelfevaluatie
 • Persoonlijke coaching voor leidinggevenden
 • Plannen en realiseren van opleidingsinitiatieven
 • Realiseren van een diversiteitsbeleid
 • Rekrutering en selectie
 • Responsabiliseren en begeleiden van medewerkers
 • Strategische oriëntatie
 • Teamontwikkeling
 • Trajectbegeleiding bij kwaliteits- en verbeterprojecten
 • Welzijn van medewerkers

Communicatie

 • Ontwikkelen communicatiestrategie en opstellen communicatieplan
 • Ontwikkelen socialemediastrategie
 • Advies over image, personal en employer branding
 • Advies over online en offline, interne en externe communicatie
 • Advies over crisiscommunicatie
 • Pr-acties, persrelaties en fondsenwerving
 • Organisatie evenementen