Organigram

Als ordening voor onze opdrachten gebruiken we de drie basiselementen van duurzame ontwikkeling en geven we onze teams daarin een plaats.

 

People (de sociaal menselijke waarde en impact van organisatieactiviteiten)

 • Informatie- en communicatie 
  support & ontwikkeling

Helder communiceren en zorgen dat informatie gedeeld, beschermd, verwerkt, gearchiveerd wordt met toepassing van alle nodige IT tools hierbij.
(Brecht, Sarah, Guy, An, Paul)

 • Talent & Organisatie
  support & ontwikkeling

Zuurstof geven aan strategische organisatieontwikkeling, teamwerking en coaching.
(Brecht, Eva, Hilde, Jan, Lieve P, Melissa, Tom D., Paul)

 

Planet (de ecologische waarde en impact van organisatieactiviteiten)

 • Duurzame infrastructuur
  support & ontwikkeling

Een vlot verloop bewerkstelligen van alle activiteiten nodig om een geschikte infrastructuur en accommodatie te realiseren in functie van de kernopdracht.
(Adinda, Frank, Katleen, Lieve D, Petra, Tom H., Toon)

 • Samen-aankoop
  support & ontwikkeling

Aankopen vanuit het streven naar een optimale match tussen kwaliteit, prijs, service en maatschappelijke waarde, conform de geldende regelgeving.
(Els, Guy, Martine, Mia, Paul, Toon)

 

Prosperity (de economische waarde en impact van organisatieactiviteiten)

 • Sociaal Economisch ondernemen
  support & ontwikkeling

Ontwikkeling, processing en monitoring naar een economisch gezonde onderneming om zo de kernopdracht te realiseren.

(Carine, Els, Frank, Virginie)